Als lezer van De Binnenste Buiten wordt u op de hoogte gehouden van het nodige wel en wee in ons dorp. Maar hoe pakt u het aan als u zelf interessant nieuws heeft?

Kort gezegd, kan dat op twee manieren. Of u schrijft zelf een stukje, of u neemt contact op met de redactie die vervolgens het artikel maakt.

Tip de redactie!

Stel u vindt dat ons dorpsblad aan bepaalde zaken of personen aandacht moet besteden, maar u ziet er tegenop zelf een stukje te schrijven. In dat geval kunt u contact opnemen met de redactie van De Binnenste Buiten. Dat kunt u per post doen naar Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost of per e-mail naar bibupost@gmail.com

U kunt natuurlijk ook uw briefje in de kopijbus doen. Deze staat bij The Readshop op het Nijensteinplein in de Kerkstraat. Vermeld in uw brief om wie het gaat en waarom u vindt dat het een bericht waard is. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer op te schrijven, zodat de redactie eventueel contact met u kan opnemen.

Zelf een artikel schrijven?

Als u zelf een artikel schrijft, is het belangrijk dat u met een paar dingen rekening houdt. Houdt de artikelen zo kort mogelijk. Zo kan iedere inzender aan bod komen. Bovendien wordt uw artikel eerder gelezen als u het beknopt houdt. U mag uw artikel mailen, in onze brievenbus of postbus gooien.

Liever zonder franje

Misschien bent u handig op de computer en kunt u uw artikel in een mooie vorm gieten, bijvoorbeeld met een grote kop en verschillende lettertypes. Het ziet er mooi uit maar voor de redactie is het handiger dat u 'platte' teksten aanlevert, dus eenvoudig getypte tekst zonder franje.

Vooruitkijken

Welke onderwerpen zijn geschikt voor De Binnenste Buiten? Het antwoord is alles, als het maar met Buitenpost te maken heeft. Maar we willen wel zoveel mogelijk vooruitkijken. Stuur dus met name kopij in over zaken die nog te gebeuren staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aankondigingen van evenementen, wedstrijden, winkelopeningen, tentoonstellingen, jaarprogramma's, collectes, enzovoorts. Bedenk wel bij het insturen van kopij dat De Binnenste Buiten één keer in de maand verschijnt. Houdt u ook de uiterste inleverdatum in de gaten?

Tenslotte: vermeld bij uw artikel uw naam en telefoonnummer. Als de redactie meer informatie wil, dan kan ze u bellen.

Waarom niet letterlijk overnemen?

Waarom worden de stukken niet altijd geplaatst zoals ze zijn aangeleverd? Meestal wijzigt de redactie een artikel omdat het te lang is. Verder wil de redactie dat iedereen uw stuk leest. Daarom wordt soms de volgorde veranderd, of worden specialistische woorden vervangen door lekentaal. Aan de strekking van uw verhaal wordt echter niets gewijzigd. Want De Binnenste Buiten is een dorpsblad, met nieuws voor, maar ook geschreven door u!