foto postbus

Waar en wanneer kan ik mijn kopij inleveren?

Inleveren kan in:
de kopij-bus bij 'The Readshop' op het Nijensteinplein

of per post aan:
Plaatselijk Belang Buitenpost - Postbus 30 - 9285ZV Buitenpost

of per e-mail: bibupost@gmail.com

Kopij graag getypt aanleveren en in principe niet langer dan 150 woorden. De redactie kan geen garantie geven dat kopij wordt geplaatst. Zij behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

Over de aanlevering van kopij

Iedere maand is het spannend welke n hoeveel kopij wij aangeleverd krijgen. En daarover hoeven we ons nog steeds niet te beklagen. Het betekent ook iedere keer weer een (in)spannende opdracht om alles de plek in ons blad te geven, die het verdient. En dt wordt juist steeds moeilijker. Binnen onze 20 pagina’s willen we graag alles passend krijgen en tegelijkertijd er goed uit te laten zien. Dan is het steeds spijtig als een fraai stuk gekort moet worden of een mooi plaatje een minder ooglijk formaat krijgt. Tegelijkertijd heeft De Binnenste Buiten voor zichzelf een werkterrein afgebakend en een manier van werken bepaald. Hiertoe heeft de redactie een aantal spelregels voor de aanlevering van kopij vastgelegd.

Spelregels voor De Binnenste Buiten:

  • Het dorpsblad is een middel van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) om op een constructieve manier bij te dragen aan de leefbaarheid in ons dorp en de doelstellingen van PBB. Plaatsing van artikelen, keuze van onderwerpen en haar werkwijze vindt plaats binnen dit kader. Het blad staat open voor de inbreng van een ieder die binnen de doelstellingen van het blad n deze spelregels, daarin bij wil dragen.
  • Voor De Binnenste Buiten zijn actualiteit, informatieve waarde en dorpsbinding belangrijke criteria. Stukken die daaraan niet voldoen, plaatsen we niet of maar deels.
  • Wij willen niet ‘papegaaien’. Stukken die op andere manieren in de media al de nodige aandacht hebben gekregen willen we, tenzij er nog steeds een toegevoegde waarde is, in principe niet in onze kolommen herhalen.
  • Met onze artikelen willen we ons zo veel mogelijk richten op zaken die een zo breed mogelijke interesse kunnen bedienen. We beperken ons daarom in het aanbieden van sommige specifieke informatie. Met name voor het plaatsen van sportuitslagen, zaken die buiten ons dorp plaatsvinden, en dergelijke heeft dit gevolgen.
  • Artikelen met een duidelijk politieke of religieuze inhoud worden niet geplaatst. Bij aankondigingen en meldingen die aan politiek of religie gerelateerd zijn, maakt de redactie, voor een eventuele plaatsing, een afweging met betrekking tot informatieve waarde, actualiteit, intentie en de relatie met ons dorp.

Lees ook: mijn bericht in de krant, hoe doe ik dat?