zorg blijft grote zorg

foto haersmahiemAl sinds de aankondiging door de regering in Den Haag van ingrijpende veranderingen in de zorg, is Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) verontrust over de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid in ons dorp. Dit groeide in de loop van het vorig jaar verder nadat duidelijk werd dat ook de toe- komst van Haersmahiem onzeker wordt. In de PBB-ledenvergadering van vorig jaar in datzelfde zorgcentrum werd daarop ingespeeld en beloofd dat er meer aandacht aan gegeven zou worden. Toevalligerwijs startte vorig jaar in ons dorp het ‘Sociaal Experiment’, een door welzijnsorganisatie KEaRN, Friese Wouden en gemeente uitgevoerde proef die zich ook met de toekomst van de zorg in ons dorp bezighoudt. PBB doet daarin mee en is al enkele maanden bezig, samen met anderen, om de problematiek in kaart te brengen. Volgende stap wordt het denkproces om oplossingen te vinden voor de nieuwe ‘zorgrealiteit’ en in het bijzonder die van ouderen.

Zoveel is in ieder geval duidelijk: de burger zal veel meer “in de eigen kracht moeten gaan staan”, oftewel meer verantwoordelijkheid dragen. Een belangrijk omslagpunt in het denken over zorg, de burger zelf doet voortaan meer - de overheid minder. De consequentie van deze nieuwe manier van werken lijkt nog niet iedereen duidelijk te zijn. De overheid zal voortaan veel meer burgerparticipatie vragen: er wordt een groter beroep gedaan op de eigen mogelijkheden en op meer mantelzorg door familie en kennissen. Professionele zorg wordt minder vanzelfsprekend en gaat alleen nog voorzien in het meest noodzakelijke, “maatwerk” wordt dit genoemd. Het is belangrijk om u daarvan bewust te worden en daarop te gaan voorbereiden, voor uzelf of voor mensen in uw directe omgeving.

Ook van burgerorganisaties, zoals PBB, wordt meedenken en handelen gevraagd. Voor ons heeft Haersmahiem op dit moment voorrang. Het mogelijk geheel of gedeeltelijke verlies van deze instelling zou een aderlating voor ons dorp zijn. Elders in ons land wordt er met dezelfde problemen geworsteld en mogelijk worden daar oplossingen gevonden die ook voor ons toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties waarin burgers zich organiseren om zorgvoorzieningen zelf in stand te houden. Tijdens onze ledenvergadering zal Willemien Visser, die in Zoetermeer dit heeft weten te realiseren en nu bestuurslid is van de organisatie ‘Wijzelf’, ons daarover gaan voorlichten. Daarnaast zal manager Aafke Kamminga over de stand van zaken met betrekking tot Haersmahiem vertellen en Thea Seinen van KEaRN over de voortgang van het Sociaal Experiment.

Zoals gezegd, om blijvend goede zorg in ons dorp te houden zal de betrokkenheid van de burger cruciaal worden. Wij nodigen u daarom met nadruk uit voor de vergadering op 22 april, zowel leden als niet-leden. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen zijn en via enquêteformulieren kunt u uw mening en opmerkingen aan ons doorgeven. Mis het niet!

Hieronder kunt u brochures over project Wijzelf! downloaden

link-lijst andere projecten