Routebeschrijving voor de lichtroute Feestweek 2018 (geplaatst: 26-7-2018)

verlichte straat

Een routebeschrijving voor de lichtroute in de feestweek 2018 vind u hieronder. U kunt ze of downloaden en lezen in een PDF-programma, als plaatje bekijken of als Word-document lezen.

De routebeschrijving voor de lichtroute als PDF 

De routebeschrijving voor de lichtroute als plaatje 

De routebeschrijving voor de lichtroute als Word-document 

De formulierpagina 

formulierpagina
Projectplan Tuinen Verbinden 

 

LF2018-Buitenpost start met gratis bloemzadenactie op 11 maart (geplaatst: 12-3-2018)

bloemenDe werkgroep die in opdracht van PBB, activiteiten in ons dorp organiseert in het kader van LF2018, start binnenkort een bloemzaden-actie. Hierin wordt aansluiting gezocht bij de projecten ‘Silence of the Bees’ op De Kruidhof en ‘Tuinen Verbinden’ van Stichting Wr‚ldfrucht. In beide wordt aandacht geschonken aan het verlies van bio-diversiteit en met name de afname van bijen-populaties. En in allebei wordt geprobeerd de burger bewust te maken van deze problematiek. Met hopelijk als resultaat dat de burger door eigen handelen een bijdrage gaat leveren in de oplossing daarvan. Dat laatste zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden als tuinenbezitters het eigen erf natuurrijker en biodiverser gaan maken.

PBB heeft Scouting De Brimzen bereid gevonden om aan deze actie mee te werken. Zij gaan op 10 maart de 2500 zakjes bloemenzaad in het hele dorp verspreiden in combinatie met hun jaarlijkse potgrond-verkoop. Aan het gratis zakje zit de oproep vast om het bloemzaad in de eigen tuin of een bloembak een plek te geven. Maar het mag evenzogoed in een ton, een cementbak of iets dergelijks als er bijvoorbeeld alleen maar de beschikking is over een balkon of stoep. Het zaaigoed kan vanaf maart tot mei ingezaaid worden en levert een kleurrijk resultaat op. De benodigde ruimte in de tuin is 1 tot 2 m2 . Het zaadmengsel dat wordt aangeboden is een zogenaamd ‘bijen-mengsel’. Het bestaat uit plantensoorten die voor bijen en andere insecten aantrekkelijk en nuttig zijn. Wij hebben er overigens voor gekozen om biologisch verantwoord zaaigoed te gebruiken. Gehoopt wordt dat de aanwezigheid van veel perkjes met bijenplanten in het dorp in de zomermaanden sfeerverhogend voor het dorpsbeeld zal zijn. Tegelijk is het een kleine uiting dat de Buitenposter betrokken is bij de bij. Kort gezegd: doe mee en zoek een fijn plekje in uw tuin.

Volg ook het project Tuinen Verbinden op de facebook-pagina tuinenverbinden

 

Wilt u meer lezen over het project Tuinen Verbinden? (geplaatst: 9-3-2018)

Dat kan door op de onderstaande link te klikken!
Projectplan Tuinen Verbinden 

 

LF2018-Buitenpost - De Kulturele HaadstÍd en ons dorp (geplaatst: 19-11-2017)

Brims Kulturele HaadstÍd 2018KH2018 of ook wel LF2018 (Leeuwarden-Frysl‚n 2018) wordt een bijzondere kans voor Buitenpost om zich naar buiten Ťn binnen toe te manifesteren. Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) wil zich er daarom sterk voor maken dat volgend jaar ons dorp als ‘mienskip’, dit is het officiŽle thema van LF2018, zichtbaar meedoet. PBB hoopt dat veel Buitenposter verenigingen, organisaties en bewoners mee willen helpen bij de realisatie van die wens! Ondertussen is een werkgroep actief om uitvoering aan dat streven te geven.

Graag brengen wij u op de hoogte van de volgende stap in de voorbereiding. Het in de bijlage toegevoegde stuk brengt de informatie en ideeŽn samen die wij tot dusverre in onze werkgroep hebben besproken. Daarmee is het nog niet een plan maar wel een serieuze schets waarin misschien de eerste contouren daarvan zichtbaar worden.

Als werkgroep hebben wij de onmisbare steun uit het dorp nodig om tot uitvoering van onze ideeŽn te komen. Wij hopen dat u of uw organisatie/vereniging daarin iets voor ons wilt gaan betekenen. Wij willen nogmaals benadrukken dat volgens ons Kulturele HaadstÍd een speciale, en eigenlijk niet te missen, kans is voor de Buitenposter dorpsgemeenschap. Net als Simmer2000 een fijn onderdeeltje provincie-geschiedenis werd, kan ook LF2018 in de toekomst blijken een bijzonder moment voor Buitenpost te zijn geweest.

Als eerste kunt u ons helpen door feedback te geven op dit stuk. Wij horen graag van u waarom en hoe volgens u deze opzet een kans van slagen zou kunnen hebben. Of niet natuurlijk. Die informatie is voor ons erg nuttig bij de verdere bepaling van een plan. Graag horen wij ook in welke mate u of uw vereniging bij onze plannen betrokken wilt of kunt worden.

Uw reacties of ideeŽn horen we graag via ons e-mailadres. Maar nog liever zouden wij dat persoonlijk van u te horen, bijvoorbeeld door ons tijdens onze vergaderingen te bezoeken.

Onze volgende vergadering is op donderdag 19 november om 19.30 uur
in 'Op'e St‚l' aan de Voorstraat 2

Het laatste werkdocument voor LF2018-Buitenpost kunt u downloaden
door op de volgende link te klikken:
Werkdocument voor LF2018-Buitenpost  (17 november 2017)

Uw reactie kunt u mailen op:

lf2018bp@gmail.com (Plaatselijk Belang)

 

Oproep 'Buitenpost in de Tweede Wereldoorlog' (geplaatst: 2 februari)

monument blauwverlaatOver vijf jaar zal het 75 jaar geleden zijn dat de Tweede Wereldoorlog afgelopen was. Een moment waarop uitgebreid stil zal worden gestaan bij deze bijzondere en ingrijpende periode uit de wereldgeschiedenis, maar ook die van ons dorp. Plaatselijk Belang Buitenpost wil deze gelegenheid aangrijpen om een boekje uit te geven... lees verder